Hindan väga seda, et eve stuudio otsib ja leiab õpetajaid ja praktikaid üle ilma ning toob maailma avaruse koju kätte. Pere ja tööde-tegemiste kõrvalt on endal üsna vähe aega koolitusi ja reisimisvõimalusi otsida, eve stuudio pakub aga siinsamas Viljandis maailmatasemel koolitusi või kutsub koos lastega kaugetele rännakutele. Sisukas ja hariv kvaliteetaeg koos pere ja sõpradega, mida paremat veel tahta! Samuti pean oluliseks seda, et eve stuudio ei ole võistluslikkusele orienteeritud, nagu paljud tantsustuudiod seoses tantsufestivalide-väljundiga on. Võistlus kui väljund ja eduelamus kui eesmärk võivad ju olla huvihariduse omandaja jaoks motiveerivad ja käivitavad tegurid, aga toredam oleks, kui laps leiaks motivatsiooni tegutsemisrõõmust, loomisrõõmust ja uudishimust, mitte soovist "olla teistest parem ja edukam". Väga hinnaline on ka soe vastuvõtt ja peretunne, mis evestuudio korraldatud ettevõtmistel ja festivalidel alati kohal on.

Eakohasus, mõtlema panev, kõik, mida Eve ütleb- puudutab...

Isik, hing, oma tee

isiksustel lastakse mõnuga vohada, ei topita raami

inimesekesksus, lapsekesksus

Loomingulisuse ja isikupära rõhutamine, peaaegu et kõige üle avatult arutamine ning ruum ja vabadus enda mõtete ja lahenduste leidmiseks ja esitlemiseks.

Toetav julgustav õpetamisstiil

Eeinevate stiilide viljelemine, erinevad tantsuõpetajad.

Laps saab luua; laps saab olla vaba oma mõtlemises; laps julgeb öelda ja arvata, ilma, et kardaks, et ütles vale vastuse; lapsel on otsustusvabadus; laps õpib arvestama teistega.

Usaldus, vastutus, vastuse võtmise õppimine, mäng, loovus, koostöö. Märkamisoskus.

Iga päev on eriline ja koos jõutakse kaugemale kui üksi. Erinevad mõtted ja soovid ei ole takistused vaid võimalused proovida miskit uut, õppida tegema kompromisse. Noored saavad loomeprotsessides osaleda ja näha-tunnetada kui palju aega ning energiat läheb vaja mõttest lavastuse-etenduseni. Tohutu kogemuse on noored saanud võttes vastu külalisi teistest riikidest ja ise külas käies. Sellised võimalused on avardanud nende silmaringi ja andnud kindluse, et igale probleemile on lahendus, erinevused rikastavad ning kompromisside tegemine on võimalik :)

Olen õppinud koostama loomingulisi ülesandeid ja teistega arvestama.

Laps saab seal tunde, et ta on oluline, et ka tema arvamus ja vaatenurk loeb.

Eve stuudio väärtustab igat last kui indiviidi arvestades kõigi eripärasid,tugevusi ning nõrkusi. Õppeprotsessis arvestatakse laste arvamust, kasvatades seeläbi enesekindlust, eneseväljendus oskust,paraneb suhestumine eakaaslastega. Lastele pakub rõõmu olla osaks loomeprotsessis, seejuures tajudes, et nende arvamus ning ettepanekud on olulised.

freedom and safety create circumstances to grow and become who you are and may be even want to be

See, mismoodi Eve lastega on -piirid ja vabadus ning loomingulisus koos. Looduslähedane olemine ja keha-meele terviklikus.

Isikkik lähenemine, soe vastuvõtt

Lastakse noorte loovusel ka panustada tantsu/etendustükkidesse

Loomingulisus, hetkes olemise oskus, julgus eksida ja katsetada, soov ennast tundma õppida ja arendada, oskus suhelda grupis ja lahendada olukordi, liikumisrõõm igas eas

Ma ei oska praeguse aja kohta rääkida, aga kunagi oli selles tuntav sõbralikkus, kogukonnatunne, originaalsus, rahvusvahelisus, noorus, inimlikkus, looduslähedus. Osa sellest haakub muidugi notafe-ga, aga üht vist ei oleks teiseta.

Lastest lähtumine, rohkem elu õpetamine kui tantsu õpetamine/tantsu kaudu elu õpetamine, väärtuste jagamine, pehmus, inimlikkus, mitte "naba paigast" pingutamine, loomupärasus.

eve stuudio on andnud oma tegemistes selle elulise kogemuse ja teadmise, mida elus on just põhialustena vaja. Väärtustatud on just inimest ja inimeseks olemist. Iga laps on oluline ja väärtuslik.

Kõik on võrdsed. Alati saab läbirääkida. Ole lahke. Jagamine. Eksimine on inimlik.

Õppimine läbi mängu, loomingulisus

On silmapaistev, kuidas eve stuudio õpilased oskavad võtta vastutuse iseenda ja teiste eest. Seoste loomine, laiema pildi nägemise oskus, hoolimine, on lisaväärtused, mis omandatakse lisaks tantsusammudele eve stuudios peaaegu nagu automaatselt. Mulle tundub, et Eve õpilased arenevad isiksusteks iseenda loomulikku arengukõverat läbides, neid ei sunnita raamidesse, kuhu igaüks ei pruugi sobidagi.

Okei on teha asju omal moel, teistest erinevalt. Meeldis, et juba 20 a tagasi oli tervislik toitumine oluliseks teemaks. Üks sõnum on ka kuidagi hästi meelde jäänud: Ainult igaval inimesel on igav.

Igasugune liikumine on hea, tuleb leida endale oma.

"Alustame algusest. Lapsest. Sellest, kuidas ja mida ta tunneb, mõtleb ja loob.

Eakohasus on oluline.

Isikupära on oluline.

Terve on kooskõlas ja mittekatki.

Antennid tuleb lahti lükata. Lahti hoida."

Õpetaja koostöö lastega - see on nii orgaaniline,nii ladus ja pealtnäha tekib iseenesest.Lapsed vist ei saa arugi,kui palju nad nendest tundidest olulist eluks kaasa saavad,mõistavad alles ükspäev,täiskasvanuna. Imeline on,kuidas Eve igast hetkest,puust,teerajast,tassist,käeviipest ja sammust tekitab loomingu - ma ei oska seda teisiti sõnastada...Hinnaline on iga hetk Evega koos,sest temaga näed kõiges seda külge,mille peale ise ei tuleks. Eve Stuudios õpivad kõik,et maailm on täis jätkuvad imesid ja need imed on meil nina all,Eve õpetab neid nägema.

Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, saab teistmoodi. Kõik ei ole ühesugused, ei peagi olema, liikuda/väljendada saab igatmoodi, ka omamoodi. Julge erineda!

Isikliku lähenemise rõhutamine grupitundides. Iga õpilase panus grupitöösse mõjutab lõpptulemust. Sellises aktiivses õppevormis toimub justkui vestlus õpetaja ja õpilaste vahel millest sünnib looming.

Keha oma tajude-, liikuvuse- ja kõnekusega on suurepärane tööriist, mille kaudu kogeda, väljendada ja tervikpilti luua. Me õpime kõikjal ja kõigest. Õpilastel on võimalik olla tema ise ja avaneda omas tempos. Toetab loovuse arenemist- teadvustamine, loomeprotsessides millegi loomine, erinevate meeltega kogemine, õpitu rakendamine jne.

Caring of the students

Ole Sina ise, austa ennast ja teisi! Làhene asjadele loovalt! Ole jukge! Usalda ennast!

"eve stuudio tegemistes osalemine on olnud osalemine tulevikus. Tegevused ja ideed on kandnud vaikselt oma eesmärki ja kõik klapib, ent mõne(de) aasta(te) möödudes olen märganud, et ümbritsev maailm tegeleb nendesamade tegevuste ja ideede kui millegi enneolematuga, mille peale pole keegi enne justnagu tulnudki. ""Noh, võib-olla Aristoteles mainis oma pikkades heietustes miskit sarnast..."" Selleks ajaks on muidugi stuudiolastel kogetu/õpitu juba vilja hakanud kandma. Nemad teavad, milline on hea pinnasega jooksurada, toetav jooksutehnika ja kuidas valida sobiv varustus. Ja nii nad lähevad: edasi ja paremat maailma looma.

Jah, see on minu kogemus ja ma pole isegi õpilane olnud."

Kuidas selgitada lastele tervisliku toitumise, hea koosolemise ja kehalise kasvatuse põhimõtteid.

Ei oska vastata

Tagantjärele mõeldes tundub kõige hinnalisem olevat põhimõte "igaüks on isemoodi". Ilmselt olen pärinud just eve stuudiost selle, et ma ei pea olema alati kõige moodsam, populaarsem või oskuslikum inimene ruumis. Olen täpselt nii hea ja tubli nagu ma olen, annan endast parima ja nii juba ongi kõik väga hästi. Leian, et kui selle mõtteni jõuaks igaüks, siis oleks maailm väga õnnelikke inimesi täis!

arvan et väga oluline on see, et eve annab oma õpetamises väga palju ruumi et lapsed saaksid ise mõelda kuidas nad liikuda tahavad ja ise oma keha tundma õppida.

Vabadus lasta enda lõdvaks igasugustest normidest ja raamidest (nt tehnika ja loetud arv takte teha midagi täpselt ühtemoodi). Lisaks sellele ka kamba sidumine ja kokkutoomine- eve stuudios oli suur rõhk gruptunnetuse otsimisel ja leidmisel. Hilisemas elus on sellise oskuse omamine olnud aluseks pea kõigele.

eve stuudios on alati au sees olnud iseseisev mõtlemine, iseendaks olemine (mitte teiste arvelt) aga samas ka teistega arvestamine ja tiimitöösse panustamine, teineteisest lugupidamine. Tähtis on osata õppida kõigest inimesi ümbritsevast - mitte ainult selgeks saada konkreetset tantsusammukombinatsiooni! (aga lõpuks tuleb alati ka sammud selgeks saada!)

Individuaalne lähenemine ja koostöö