millal?

25. - 29. juuni 2019

kus?

viljandis

mis teema(d)?

etenduskunstid, tants, teater, kultuur, muusika, suhtlemine, oma maailmapilti uute kujutiste lisamine, silmaringi avardamine, uute maitsete proovimine, eesti keele tutvustamine ja teiste keeltega tutvumine, eluõpe.

mis maksab?

koos majutusega
(oma magamiskotiga mattidel),
lõuna ja õhtusöögiga - 75 €

mis toimub?

NOORTE notafe 2019 (NN) toimub kolmandat korda. loomelaagris osalevad lapsed vanuses 10 - 14 ja koos õpetajaga. ühe õpetajaga kaasas on 2 - 10 õpilast. NN loob ruumi ja võimaluse lastel ja noortel süvendatult tegeleda oma huvialaga, areneda ning õppida uusi oskusi.
loomelaagri päevadesse mahuvad õpitoad, kus tegeletakse füüsilise teatri, keeleõppe, loomaliku liikumise, tehnilise liikumisega. loominguline tegevus vaheldub praktilise eluõppega. töötubades õpitu viimistletakse ühislavastuseks, mida on oodatud vaatama pered, sõbrad ja teised huvilised.
tegevus järgib päevakava, samas jätab ruumi ja kohta igapäevaimedele. aega leidub ka uudistamiseks ja viljandimaaga tutvumiseks – tehakse väljasõite ja väikeseid matku.

kellega?

lastega.
õpetajatega.
töötubade juhendajatega.

ka sel korral on võimalus laagrilistel tutvuda põneva kultuuriga peaaegu et seitsme maa ja mere tagant - sambiast on tulnud grupp õpilasi rhode parksi koolist.
vaid paari maa ja mere tagant tulevad külla sõbrad ukrainast, drugije tantsõ etenduskunstide koolist.
ja loomulikult on ka osalejaid siitsamast, päris meie kõrvalt eestimaalt: DotE , eve stuudio, lendav lehm.

when?

25th – 29th of june 2019

where?

in viljandi, a small town by the lake in southern estonia.

what topics shall be covered?

performing arts, dance, theater, culture, music, communication, adding new images to one´s understanding of the world, broadening the limits of knowledge, trying new tastes, getting to know different languages, learning about life.

how much?

accommodation (in a local school with one´s own mattress and a sleeping bag) including lunch and dinner – 75€
please note, that every group takes care of their breakfast.

what happens?

young notafe takes place for the third time. in the creative camp the children´s age is 10 – 14 years. they attend the camp with their teacher. there will be one teacher per 2 - 10 students. young notafe is creating a space and an opportunity for children to really learn about their interest, develope new skills in it and communicate with other children on that same field.
the creative camp consists of workshops, where participants can be involved in physical theater, learning about a new language and different ways of movement. creative activities are side by side with the practical everyday life. new skills are being formed into a performance that welcomes to see an audience – family, friends and other interested viewers.
the creative camp goes by a schedule, but also leaves room for small changes. there will be time to look around – daytrips and hikes are being held during the young notafe.

with whom?

with children.
with teachers.
with workshop leaders.

this year we welcome an interesting culture from the other side of the world. friends from rhodes park school in lusaka, zambia, are visiting.

a bit closer, from ukraine, friends from drugije tantsi school of performing arts will be attending.

and of course participants from estonia: eve stuudio, theatre studio flying cow and DotE studio.