Tarkuse väli on üldine pinnas, kus me kõik tahame olla. Koht, kus kohtuvad kogemused, muljed, ideed ja üheskoos muudavad meie igapäevase tegutsemise põnevamaks, elulisemaks ja sisukamaks. Meiepoolne panus ühise tarkuse välja rikastamiseks on meetod nimega 

KULTUUR-HARIDUS-TURISM e KHT.

KHT idee algpaik on huvihariduses suunaga panustada üldharidusse. Eestis on huviharidus väga tugeva traditsiooniga nähtus, milles osaleb väga suur hulk lapsi. Nende laste eesmärk on tegeleda oma huvialaga järjepidevalt muutudes aina oskuslikumaks või avastada hoopis uusi tegevusi. See tegemine peab aga mahtuma 24-tunnisesse ajaraami, kus on veel kool, vaba aeg, vajalik kosutav uni. Nii on meie jaoks peamine küsimus, kuidas tegeleda millegagi, mis Sulle väga meeldib nii, et see ajaraam ei hakkaks lämmatama.

KHT :

Alustame konkreetse näitega. Huviring korraldab väljasõidu mistahes sihtpunkti (Soome, Mäetaguse, India rahvusvaheline festival, Tai teatrikommuun). Olles sellel reisil õpilane kogeb, näeb, saab uusi teadmisi, saab aru – samal ajal aga puudub ta õppetöölt. Tavapärane praktika annab õpilasele võimaluse koolist puududa, kui ta teeb kontrolltööd ja vastamised ette või järgi, täidab töölehed ja õpetaja poolt antud kodused ülesanded. Samas on ööpäevas jätkuvalt 24 tundi, mille sees sooritab õpilane samaaegselt kaks õpet – kooliülesanded ja eluline reisiõpe. Lisaks väga olulisele taastavala puhkeajale. Sageli on reisil olles õppele kuluv tundide arv suurem, kui koolipäeval. Siinkohal pakume variandi need kaks omavahel koos tööle panna. Õppekoormuse optimeerimise eesmärgil tuleb leida võimalus „VÕTA-süsteemi” formaalhariduses kasutada.

Kuidas seda teha? 

Reisi korraldav õpetaja kirjeldab reisi. Koos õpilasega leitakse võimalikud õppeülesanded. Kool annab omapoolse nägemuse, kuidas laps saab kasutada seda reisi kooliülesannete täitmisel.

KHT kujunemislugu: 

Idee on küpsenud eve stuudio 30 tegevusaasta jooksul. Praktiseeritud on KHT-d mitteformaalse hariduse poole pealt – õpitud, nähtud, kogetud ligi saja kodumaise ning välismaise reisi raames. Siit on välja kasvanud vajadus see väärtuslik mitteformaalse hariduse kogemus ühendada formaalharidusega.

Hetkel on kultuurharidusturism oma arengu teises etapis:

eve stuudio ja erinevate õpetajate kaasa tehtavad kultuurharidusturismi reisid, mille käigus püüame võimalikult palju kaardistada ning sõnastada tekkinud küsimusi, probleemkohti ja leida lahendusi.
21.01.2019 - 8.02.2019  Tai
detsember 2019 -  India
november 2020 - Etioopia

III etapp on ajurünnakud ja arutelud teemast huvitatud inimestega metoodikate arendamiseks. Eesmärgiga leida vastus küsimusele, kuidas kultuurharidusturism saaks maksimaalselt hästi integreeritud formaalharidusse?

IV etapp on koolitused väljatöötatud metoodikate tutvustamiseks ja jagamiseks. Mentortegevus reisikorraldajatele.

Meie lõppeesmärk ja ajaplaan: KHT on hea meetod, millel on oluline ja tõsiseltvõetav roll formaalhariduses. 2021 – 2023 - metoodikate arendamine, juurutamine. 2024 on olemas teadmised, mentorid ning kasutajad.

Koostööpartnerid: Drugije Tantsõ Ukrainas, Moradokmai kommuun-kool Tais, Lasnamäe Huvikooli teatritrupp Lendav Lehm, evestuudio mtü koostöös Viljandi huvikooliga, Viljandi Kesklinna kool, Viljandi Jakobsoni kool, Ryan International Schools võrgustik Indias.

Tulevaste partneritena näeme veel: Tantsuhuvihariduse Liit ja teised erialaliidud, Viljandi linnavalitsus. Nimekiri on avatud huvitatutele, toetajatele ja mõttekaaslastele.


küsimused ja ideed võib suunata eve@evestuudio.ee või +3725179773