27.detsembril 12.00 - 17.00


Koolitus:    
 
Milline tee viib edukate muutuste maastikule?

                                   Sisemise motivatsiooni võimendamine muutuste juhtimisel.


Koolitaja:    Maire Reest


Koolituse eesmärk: Koolituse läbinud oskavad: nihutada fookust probleemilt võimalikule positiivsele muutusele, kasutada sisemist motivatsiooni võimendavat positiivset kinnitust ja luua võimalusi oodatava käitumise kinnistamiseks.

Õpiväljundid: 

  • Õppija teadvustab oodatavat käitumist kinnitavaid „+“ ja „-“ tegureid ning analüüsib nende mõju ja ulatust.
  • Õppija oskab sõnastada vajalikud muudatused eesmärgina ja paigutada osaoskused ja tugitegevused ajajoonele.
  • Õppija oskab anda tunnustavat minasõnumit ja positiivset kinnitust.
  • Struktureerib tegevusi motiveerivail viisil.
  • Tunneb erinevaid tagasiside strateegiaid.
  • Mõistab enda tugevusi ja arenguvajadusi muutuste juhtimisel.

 Hind 15 eurot sisaldab ka kerget einet. 

                                                              registreeruda saab siin